Indgiv klage


Krav til Certificeret E-handel kan læses her

Angiv URL (www-adresse) til den e-handel, du vil kontrollere.

www.exempel er en Certificeret E-handel


Certifikat www.exempel

certificeret ehandel

www.exempel
og deres ansvarlige virksomhed
Example AB

opfylder i dag kravene til Certificeret E-handel fastsat af Nordisk E-handelscertificering.

 • Virksomhedsnavn: Example AB
 • Land: Sverige
 • CVR-nummer: 550000-XXXX
 • Telefonnummer: 08-55801483
 • E-mail-adresse: kontakt ehandelscertifiering se
 • Adresse: Box 12116, 10223 Stockholm
 •  
 • Virksomheden er ikke økonomisk insolvent.
 • Virksomheden har ikke søgt om/er ikke fortsat under konkurs.
 • Der er ingen alvorlige, uløste klager fra kunder.
 • E-handelen benytter kryptering, hvor der sendes følsomme betalingsoplysninger.
 • E-handelen har indført en personoplysnings- og antispam-politik.

Indgiv klager

Hvad indebærer det, at www.exempel er en Certificeret E-handel?


Se vores korte introduktionsfilm til Certificeret E-handel nedenstående. Filmen varer ca. 1 minut.

Hvordan fungerer det?


En Certificeret E-handel mærkes med dette kvalitetsstempel::

certificeret ehandel

Hvis du holder musen over markeringen eller trykker med fingeren på en trykskærm, vises der en taleboble (pop-up) med yderligere oplysninger om e-handelen. Klik på mærkningen for at se certifikatet og bekræfte dets ægthed direkte hos os.

Ved hjælp af tilbagemeldinger fra kunder i Certificerede e-butikker kan kun de e-butikker, som ikke har utilfredse kunder, opretholde en certificering. Det er i praksis umuligt for en e-handel at opretholde certificeringen løbende, hvis de misligholder deres forpligtelser over for deres kunder.

Certificeringen er en let fordærvelig vare, og vi følger løbende op på kundeklager og andre krav for at sikre, at alle Certificerede E-handlere er pålidelige og trygge at handle hos. Mærkningen kan fjernes fra e-butikken af os med umiddelbar virkning.

Krav til Certificeret E-handel


Godkendt certificering kræver opfyldelse af nedenstående krav og regler. Certificering kan meddeles undtagen i særlige tilfælde.

Virksomheden;

 • Skal være registreret i Danmark, Norge eller Sverige.
 • Må ikke have søgt om eller fortsat være under konkurs.
 • Må ikke være økonomisk insolvent.
 • Må ikke have udskiftet hovedparten af bestyrelsen inden for de sidste 6 måneder.

Sitet;

 • Skal bruge kryptering, hvor der sendes eller vises følsomme betalingsoplysninger.
 • Skal præsentere kunden for en personoplysnings- og antispam-politik.

Certificering kan tilbagekaldes, hvis Nordisk E-handelscertificering eller den certificerende er af den opfattelse, at virksomheden/sitet;

 • Ikke opfylder samtlige ovenstående krav.
 • Ikke opfylder kundeløftet.
 • Ikke gør noget ved alvorlige kundeklager.
 • Ikke svarer med kommunikation inden for rimelig tid.
 • Udleverer personoplysninger, e-mailadresser eller andre kundeoplysninger til tredjemand uden kundens udtrykkelige samtykke.
 • Sender nyhedsbrev eller lignende trods kundens afmelding af dette.
 • Ikke har dækning for påstande i sin markedsføring.
 • Præsenterer forvirrende prisoplysninger eller produkt-/tjenestebeskrivelser.
 • Har ubetalt gæld i forbindelse med certificering.
 • Viser faste billeder på mærkningen eller mærkning, som ikke er linket til butikkens certifikat hos os.
 • Overtræder (henholdsvis) dansk, svensk eller norsk lovgivning