Kontakt Nordisk E-handelscertificering


Stil et spørgsmål, eller indgiv en meddelelse nedenstående.

Hvis I vil indgive en klage over en Certificeret E-handel, skal I i stedet for gå til siden Indgiv klage.

Captcha kod

Gentag koden fra billedet i vinduet.

Nordisk E-handelscertificering


Box 12116
SE-10223 Stockholm
Sverige

E-mail-adresse: kontakt@ehandelscertifiering.se

Telefon: +46-8-55801483

CVR-nummer: 802439-2253
Selskabsform: Almennyttig forening (ideéll förening, Sverige)

Nyhetsbrev för E-handelsbutiker